Ceisteanna a bhaineann le Beartas


Maidir le Riarthóirí Pinsin in Údaráis Ábhartha a bhfuil ceisteanna teicniúla a bhaineann le beartas acu, ar ceisteanna iad nach dtugtar freagra orthu sna hacmhainní atá ar fáil ar an suíomh Gréasáin seo, is féidir leo a gcuid ceisteanna a chur ar aghaidh chuig Lárphointe Teagmhála Aonad Beartais na Scéime Aonair sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe:

R-phost: singleschemequeries@per.gov.ie

An tEolas is Deireanaí