Mura dtugtar freagra san ábhar ar an suíomh Gréasáin seo ar an gceist ar leith atá agat, ní mór duit dul i

dteagmháil le do Rannóg Acmhainní Daonna/Pinsean Áitiúil* go díreach.

 

*Tabhair faoi deara gur cheart do chomhaltaí atá á bhfostú ag eagraíochtaí a d’aistrigh chuig Ionad Seirbhísí

Comhroinnte Acmhainní Daonna/Pinsean/Párolla (e.g. PeoplePoint, MyPay, Ionad Párolla na Roinne Oideachais

agus Scileanna, Baile Átha Luain) dul i dteagmháil leis an Ionad Seirbhísí Comhroinnte sin go díreach, ar aon dul

leis na prótacail áitiúla atá i bhfeidhm cheana.

An tEolas is Deireanaí