Bileoga Faisnéise Scéime


Comhthéacs: Anseo thíos gheobhaidh tú trí Bhileog Faisnéise do Chomhaltaí na Scéime Aonair. Ag brath ar chatagóir comhaltachta do Scéime b’fhéidir nach mbeidh ach ceann amháin de na bileoga faisnéise seo ábhartha duit. Más comhalta i gcatagóir de chineál eile thú ansin ní bheidh aon cheann de na bileoga faisnéise seo ábhartha duit agus ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Pinsean d’fhostóra.

Is comhaltaí Fabhraithe Caighdeánach iad formhór chomhaltaí na Scéime Aonair. Más comhalta faoi éide den Gharda Síochána, de na Buan-Óglaigh, de Sheirbhís Phríosúin na hÉireann thú nó más Comhraiceoir Dóiteáin gairme thú, is comhalta Fabhraithe Tapa (Faoi Éide) thú.

Mura bhfuil tú cinnte faoin gcatagóir comhaltachta Scéime lena mbaineann tú, seiceáil le do Rannóg Pinsean.*

*Tabhair faoi deara, gur cheart do chomhaltaí atá fostaithe ag eagraíochtaí atá ascanta chuig AD Comhroinnte/Pinsin/Lárionad Párolla (e.g. PeoplePoint, MyPay, Education Athlone), teagmháil a dhéanamh leis an Lárionad Seirbhísí Comhroinnte sin go díreach de réir na bprótacal áitiúil atá i bhfeidhm.

 

Comhaltaí Fabhraithe Caighdeánach


Cuspóra Bileog Faisnéise Scéim Cuspóra ina soláthraítear forléargas ar an Scéim Aonair le haghaidh Comhaltaí Fabhraithe Caighdeánach
Doiciméad Bileog Faisnéise Scéime – Fabhrú Caighdeánach
Dáta Eisiúna 5 Eanáir 2021
Type PDF icon(PDF, 2.38 MB)

Comhaltaí Fabhraithe Tapa (Faoi Éide)


Cuspóra Bileog Faisnéise Scéim Cuspóra ina soláthraítear forléargas ar an Scéim Aonair le haghaidh Comhaltaí Fabhraithe Tapa (Faoi Éide)
Doiciméad Bileog Faisnéise Scéime – Fabhrú Tapa (Faoi Éide)
Dáta Eisiúna An 7 Bealtaine 2020
Type PDF icon(PDF, 2.00 MB)

 

Comhaltaí na mBreithiúna


Cuspóra Bileog Faisnéise Scéim Cuspóra ina soláthraítear forléargas ar an Scéim Aonair le haghaidh Comhaltaí na mBreithiúna
Doiciméad Bileog Faisnéise Scéime – Comhaltaí na mBreithiúna
Dáta Eisiúna An 16 Meitheamh 2021
Type PDF icon(PDF, 2.08 MB)

An tEolas is Deireanaí