Déan teagmháil leis an bhFoireann Tionscadail


Is féidir le Riarthóirí Pinsin in Údaráis Ábhartha a bhfuil ceisteanna acu faoi ghníomhaíochtaí Thionscadal Riaracháin na Scéime Aonair a gcuid ceisteanna a chur ar aghaidh chuig Lárphointe Teagmhála Fhoireann Tionscadail na Scéime Aonair sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe:

R-phost: singlescheme@per.gov.ie

Meet the team

Photo of team member
Fergal Carty
Photo of team member
Finbar Ó hAnnracháin
Shane Hennessy
Carol Ng
Stephen Dunne
Marie Corry
Ian Corrigan

An tEolas is Deireanaí